Villkor

Bokning

Efter att vi på mobilamekanikern.se vet vad du vill ha hjälp med skickar vi ett bokningsförslag med bokningsnummer. Du som kund kan då acceptera bokningen och därmed bokningsvillkoren på denna sidan. Om du inte accepterar bokningen annulleras bokningen helt.

Garanti för utfört arbete

Om arbetet ej kan slutföras av anledningar utanför kundens kontroll stryks all arbetskostnad samt startavgift. Milersättning tillkommer fortfarande.

Om arbetet ej kan slutföras av anledningar inom kundens kontroll gäller ordinarie priser. Detta inkluderar (men är inte begränsat till):

  • Defekter eller felaktigheter i nödvändiga delar kunden själv inskaffat

  • Otillgänglighet av bil på grund av borttappade garagenycklar, nycklar till bilen (om tillgång till bilens insida krävs för det överenskomna arbetet – detta är vanligtvis fallet) eller nycklar till närvarande fordon om dessa blockerar åtkomst

  • Underlåtande att uppge nödvändig information om underlag eller omgivning, såsom om den befinner sig på lera, i ett trångt utrymme, under ett lågt tak, på botten av en sjö, eller mitt i ett minfält

Om du som kund upptäcker ett problem som orsakats av ett av våra arbeten, och genast kontaktar oss angående detta, åtgärdar vi problemet för endast milersättningen.
Milersättning debiteras även på garantiärenden.
OBS. Om problemet förvärras av att fordonet brukas eller om kunden själv åtgärdar problemet så täcks INTE våran garanti.

Tid och pris

Vid bokningsförslaget meddelas även uppskattad tid och därmed uppskattad kostnad. Observera att faktisk tid kan variera upp till två timmar på grund av faktorer utanför vår kontroll, som exempelvis trafik. Observera även att vi inte alltid kan förutse eventuella hinder under reparationen som exempelvis sönderrostade bultar med mera.

Vid arbete som inte är del av ett erbjudande eller specifik överenskommelse med mekanikern räknas var påbörjad timme.

Milersättning räknas alltid från Essunga i Västra Götaland och ut till kund samt tillbaka.

Vätskespill

Vid arbeten där miljöskadligt vätskespill är väntat skall mekanikern använda en presenning eller plast under fordonet för att förhindra skador på naturen. Detta gäller inte vid mycket små förväntade mängder eller exempelvis spolarvätska som ändå släpps ut vanligtvis.

Vid plötsliga och oförväntade spill av skadliga vätskor skall mekanikern använda medhavande saneringsmedel och samla upp så mycket som möjligt på kundens önskemål. Observera att det alltid kan finnas risk för fläckar även efter sanering. Om du som kund vill eliminera detta helt skall mekanikern informeras om detta innan påbörjat arbete.

Avbokning

Avbokningar som sker minst 24 timmar innan mekanikerns avfärd mot den överenskomna destinationen är helt kostnadsfria.

Vid avbokningar senare än detta tillkommer avbokningsavgift på 1200 kr, plus den ordinarie startavgiften. Om avbokningen sker efter mekanikerns avfärd mot den överenskomna destinationen tillkommer även milersättning för den sträcka som redan har färdats.

Som kund kan du självklart när som helst be mekanikern att avsluta arbetet och antingen montera ihop allt igen eller lämna som det är och därmed avbryta tiden. Redan spenderade timmar ska fortfarande betalas.

Ångerrätt reservdelar

Mobila Mekanikern beställer eller köper reservdelar från olika leverantörer beroende på kundens önskemål och reservdelens tillgänglighet. Önskar kunden reklamera reservdelar eller häva öppet köp så kommer Mobila Mekanikern att hantera reklamationen/återköpet och återbetala kunden inom 31 dagar.

Återbetalning gäller inte om:

  • originalförpackningen är bruten och inte kan reklameras

  • kunden önskar återköp efter att ångerrättsperioden har löpt ut.

  • vissa leverantörer inte tar emot retur av elektroniska reservdelar som exempelvis startmotor, generator, givare med mera.

  • Varor som monterats, skadats eller modifierats på något sätt kan inte returneras eller bytas.

  • Om originalförpackning är skadad, kan kostnaden dras av från återbetalningssumman.

  • Mobila Mekanikern drar av vissa avgifter från återbetalningen som exempelvis: Returfraktskostnad Administrativ avgift Annan frakt

Betalning

Innan kunden får en bokningsbekräftelse ska kunden ha angivit betalningsmetod samt personnummer och andra uppgifter som mekanikern behöver för att fakturera.

Betalning ska ske inom 24 timmar efter utfört arbete, om ingen annan överenskommelse har gjorts innan. Om betalningen ej inkommit skickas en betalningspåminnelse, och då tillkommer en påminnelseavgift på 50kr.

10 dagar efter förfallodatum skickas ärende för utebliven betalning till inkasso eller Kronofogdemyndigheten.
Mobila mekanikern har även möjlighet att behålla fakturan på obestämd tid innan vi skickar den vidare. Mobila Mekanikern tar ut en dröjsmålsränta på 38 procent/månad. Om fakturan med betalningspåminnelse regleras innan dess förfallodatum avskrivs påminnelseavgiften.

Om betalningen skickas till Kronofogden tillkommer en avgift på upp till 4000kr (baserad på Kronofogdens avgifter).

Kundens tillgänglighet

Kunden behöver vara nåbar under pågående arbete, men behöver ej vara fysiskt närvarande. Så länge mekanikern har tillgång till nyckel utförs arbetet som avtalat.